Patolink

Patolink er PatoGen sin kundeportal. Patolink er et unikt verktøy for god systematikk i arbeidet for bedre fiskehelse.

Analysesvar systematiseres og formidles på en enkel og sikker måte. I tillegg har portalen egen modul for enkel registrering av prøveuttak og bestilling av analyser.

Noen av funksjonene i Patolink:

  • Historisk tilgang på alle analysesvar tilbake til 01.01.2011
  • Systematiserte data med fleksible og visuelle fremstillinger
  • Kart og kalendervisning
  • Elektronisk registrering av prøveuttak og bestilling av analyser (PatoSafe og SmoltTimer, øvrige produkt bestilles via papirskjema)

Ta kontakt med PatoGen for mer informasjon om Patolink.