LiceAdvisor®

LiceAdvisor er ikke bare en genetisk følsomhetstest for kjemiske behandlingsmidler mot lakselus. LiceAdvisor brukes som støtte til valg av riktig behandlingsmiddel, gir estimat på forventet behandlingseffekt og gir godt grunnlag for evaluering av behandlingseffekt etter behandling.

Den genetiske resistensprofilen i lusepopulasjonen gir dessuten viktig tilleggsinformasjon for videre optimalisering av behandlingsstrategi både på anleggs- og områdenivå. Aldri tidligere har næringen hatt et så presist verktøy for å styre bruken av kjemiske behandlingsmidler.

Les artikkel om LiceAdvisor fra vårt fiskehelsemagasin Pathos.

Analysene kan foretas på alle stadier av lakselus og er arbeidsbesparende for personell i felt.

Kontakt oss for mer informasjon om LiceAdvisor