Histologi

Histologi er et sentralt diagnostisk verktøy i oppdrettsnæringen og PatoGen har nå gleden av å kunne tilby denne tjenesten til våre kunder. PatoGen jobber for å sikre god fiskevelferd primært gjennom forebyggende helsearbeid, men også ved å oppklare årsak til dødelighet. Histologitjenesten vil være et viktig bidrag til i vårt arbeid for å oppklare dødelighet i produksjonen av laks, ørret og rensefisk.

Vi ønsker å styrke vårt tilbud som markedsledende leverandør av PCR-analyser og rådgivning, og tilbyr histologi etter oppfordring fra våre kunder som ønsker at vi utvider vårt tjenestetilbud.

Vårt histologitilbud er utviklet i tett dialog med kunder og målet er å forenkle hverdagen deres. Vi vil løfte histologi som verktøy for næringen og levere god kvalitet og service.

Våre histopatologer

Vi har et solid team av histopatologer bestående av en blanding av erfarne og nyutdannede veterinærer med spesialisering og/eller videreutdannelse på fisk, fiskesykdommer eller akvakultur. Histopatologene bruker sin brede fagkunnskap til å  diagnostisere de digitale snittene. 

Prøvehåndtering

Histologiprøvene sendes inn sammen med PCR-prøver til våre laboratorier i Ålesund eller Bodø. Derfra blir prøvene sendt til Fürst i Oslo hvor prøvene prepareres. Etter preparering vil prøvene digitaliseres og videre behandles av våre histopatologer som kan gjøre en samlet vurdering av både PCR og histologi.

Responstid

Vi vil normalt levere histologisvar innen 5 døgn etter at prøvene har ankommet laboratoriene i Ålesund eller Bodø. Når det er behov for hastesvar så kan dette avtales og ordrene gis prioritet.

Last ned prøveuttaksveileder for histologi her.

Kontakt oss for mer informasjon om histologiløsningen.