Analyser

Her er en oversikt over alle våre PCR-analyser med informasjon om validert bruksområde.

PatoGens PCR-analyser er utviklet for å påvise tilstedeværelse av definerte virus-, bakterie-, parasitt- eller fiskegener i vevsprøver. Hver enkelt PCR-analyse er designet og validert for spesifikke arter og geografiske områder, noe som gir enkelte begrensninger. Bruk av analyser for andre arter eller områder enn det som er vist i tabellen under, kan medføre usikkerhet ved analyseresultatet. PatoGen AS kan ikke holdes ansvarlig for krav, skader eller annen forpliktelse som følge av, eller i forbindelse med ikke anbefalt bruk av analyser. Ved spørsmål til begrensningene, kontakt PatoGen på telefon 70 11 69 00 eller e-post post@patogen.no. 

Validert bruksområde 2.2.png