Tjenesten ingen ville ha

2005: PatoGen Analyse AS ble etablert i Ålesund, og solgte sin første kommersielle analyse. Det kunne blitt begynnelsen på slutten. Ikke for det. Hadde gründerne Magnus Devold og Vidar Aspehaug hatt litt mindre tro på egne mål, hadde de vel gitt opp allerede i 2001.

Historien om de to begynner på Universitetet i Bergen i 1997. Vel i gang med studiene i fiskehelse og marinbiologi, satte de seg som mål å etablere sitt eget diagnostiske laboratorium. Oppdrettsnæringen var i rask vekst, og behovet var åpenbart. Nøkkelen lå i bedre metodikk og de jobbet derfor med dette gjennom studiene og doktorgradsarbeidet.

pallebord.jpg

Pallebord: Innhenting av prøver ute hos kunder var en viktig suksessfaktor for PatoGen i oppstartsfasen. Anslagsvis 200-300 pallebord har blitt bygd i løpet av de siste ti årene. Samtidig har fasilitetene hos kundene blitt svært forbedret i denne perioden, og pallebord begynner å bli en sjelden kuriositet.

Det var i denne prosessen at forretningsidéen ble lagt: Vi skal utvikle metodikk og gjøre analyser som forutser smitte på et tidlig stadium, slik at oppdretterne kan ta tidlige grep og redusere risiko og tap. - Vi hadde klokketro på konseptet, men fikk ikke finansiering, forteller Magnus. - Det hele var i ferd med å løse seg i september 2001. Forretningsplanen var endelig klar, og med den var flere potensielle investorer på banen. Helt til 11. september. Da smalt det i New York. Ingen ville investere i noe som helst. - Men for all del, minnes Vidar. Vi fikk jo utvikle konseptet vårt videre sammen med flinke folk i det flotte forskningsmiljøet i Bergen. De var bare det at drømmen om en etablering måtte legges på vent igjen.

Etter hvert fikk de gehør hos Ålesund Kunnskapspark, DNB og Innovasjon Norge. Med disse i ryggen dro de til Ålesund i 2005, etablerte PatoGen Analyse AS og satte opp et laboratorium for store analysemengder. Markedsundersøkelsene ga klare svar. Man mente at tidlig påvisning av smitte, og dermed mulige fremtidige sykdomsbrudd, ville være problematisk, og så for seg nedslakting og tap. Men de to sto fortsatt på at de hadde rett. Vidar reiste kysten rundt og misjonerte, men Magnus jobbet på laben. Det var mager butikk. Heldigvis kunne de leve av å analysere stamfisk til Chile. Inntil ILA-utbruddet i Chile i 2008. Chile stanset all import av stamfisk og rogn fra atlantisk laks, og storparten av PatoGens omsetning bare forsvant.

- Visst var det kritisk. Vi hadde ansatt medarbeidere og følte et stort ansvar, sier Vidar. - Vi måtte få fart på salget. Smått om senn løsnet det. Vendepunktet kom gradvis, og av tilbakemeldingene fra kunder under Aqua Nor i 2011 forstod vi at noe hadde skjedd. Oppdrettsbransjen hadde sett at tjenestene PatoGen kunne tilby, var lønnsomme for dem.

Reisen til fremtiden

- Selskapet er markedsleder i Norge og har 20 medarbeidere. Hvilke tanker har dere om fremtiden? Gutta ser på hverandre og smiler, vel enige om at alt kan utvikles videre. Bedre metoder, mer rasjonell produksjon, bedre styringsverktøy for kundene, nye utfordringer vi enda ikke kjenner - det er bare å stå på. - Verden er dynamisk, sier Magnus. - I dag ser vi at konkurrentene kopierer oss.

Vi må jobbe hardt for å beholde ledertrøya og fortsatt være den de andre benchmarker seg mot. Når du spør hva vi skal gjøre i fremtiden, vil jeg si "mer av det samme". Mye mer. Vår FoU drives i nært samarbeid med de beste forskningsmiljøene i Norge. Husk at alt vi gjør er forskningsbasert.

vidar_magnus.jpgPatoGen 10 år: Det har gått ti år siden Magnus Devold (t.v) og Vidar Aspehaug startet opp PatoGen Analyse AS. I dag har selskapet 20 ansatte og 200.000 analyser i året. Men oppdrettsnæringen var lenge skeptisk til tjenestene de tilbyr. Selv hadde de klokketro på konseptet sitt.

- Og så skal vi ut i verden, tilføyer Vidar. - Oppdrett er en kjempestor næring globalt, og den vokser raskt. Etterspørselen er der. Men vi er glade for at vi har tatt oss tid til å bygge en lederposisjon i Norge først. Det vil gi oss større tyngde den dagen vi går ut. Du må heller ikke glemme at PatoGen har blitt en kompetent og kraftfull organisasjon.

- Gründere finner det ofte vanskelig å slippe andre til. Hvordan har det gått her? Magnus er kjapt på ballen: - Veldig bra. Vi har vært bevisste på dette hele veien. Vi har ønsket medarbeidere som er gode på det vi ikke er gode på selv, og som har evne og vilje til å ta ansvar.

Når vi har lyktes med det, har det gitt stor trygghet i overføringen av oppgaver til de andre. - Vi synes vi har bygget et stjernelag, sier de to med et lurt smil.