Pathos Forum

Pathos Forum går i dybden på aktuelle utfordringer innenfor fiskehelse og fiskevelferd. Seminaret er rettet mot management, produksjon og fiskehelsepersonell i havbruksnæringen, og er en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer.

For mer informasjon se Pathos Forum sine egne nettsider.