PatoGen er akkreditert

1. juli 2009 ble PatoGen akkreditert av Norsk Akkreditering som prøvingslaboratorium etter internasjonal standard ISO17025 med registreringsnummer TEST 235.

Akkreditering er en frivillig godkjenningsordning som innebærer en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller spesifiserte internasjonale standarder. Akkrediterte tjenester er altså internasjonalt aksepterte. Akkrediteringen innebærer at det stilles spesifikke krav til ledelsen av laboratoriet, personale, utstyr, prosedyrer og at laboratoriet har et godkjent kvalitetssystem.

PatoGen tilfredsstiller kravene i Norsk Standard NS-EN ISO/IEC 17025 "Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse". Norsk Akkreditering vil ved jevnlig revisjon påse at kravene til akkreditering oppfylles. Akkrediteringsomfanget er angitt i et eget akkrediteringsdokument.

De analysemetodene som foreløpig ikke er akkrediterte holder også god kvalitet, og dersom etterspørselen er stor nok vil flere av dem vil bli søkt akkreditert ved senere anledninger.